16th

2020 – 2022
NOMIZU Motoyoshi

15th

2018 – 2020
MIHARA Hisakazu

14th

2016 – 2018
AKAJI Kenichi

13th

2014 – 2016
AKAJI Kenichi

12th

2012 – 2014
SHIMOHIGASHI Yasuyuki

11th

2010 – 2012
AIMOTO Saburou

10th

2008 – 2010
AIMOTO Saburou

9th

2006 – 2008
KISO Yoshiaki

8th

2004 – 2006
KISO Yoshiaki

7th

2002 – 2004
OKADA Yoshio

6th

2000 – 2002
SHIOIRI Takayuki

5th

1998 – 2000
SHIMONISHI Yasutsugu

4th

1996 – 1998
SUZUKI Akinori

3rd

1996 – 1998
SUZUKI Akinori

2nd

1992 – 1994
YANAIHARA Noboru

1st

1990 – 1992
SAKAKIBARA Shunpei